”Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll”.

Forfatter
Arvidson, C.
Kilde
Akademisk avhandling i Pedagogik, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.
År
2014

Formål

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i kjønnspedagogers fortellinger om makt og kontroll og har som formål å beskrive og analysere kjønnspedagogers tilgang til makt og kontroll i arbeidet med å endre ulikheten mellom kjønn i svenske barnehager og skoler. Med kjønnspedagoger, eller genuspedagoger, menes barnehagelærere og lærere som har deltatt i et undervisningsopplegg om kjønn og likhet mellom kjønn. Opplegget omfatter pedagogisk trening og undervisning i forskning på området. Det er etablert på bakgrunn av et politisk initiativ og har som mål at de pedagogene som deltar, kan fungere som ressurspersoner i arbeidet for likhet mellom kjønnene i barnehager og skoler.

 

Resultat

Undersøkelsen viser at de fleste av kjønnspedagogene har hatt mulighet til å påvirke arbeidet med å endre på ulikheter mellom kjønnene i svenske barnehager og skoler. Den viser at slike muligheter finnes, og at kjønnspedagogene kan påvirke når de får i oppgave å medvirke i endringsarbeid. Videre viser undersøkelsen at maktforhold og kjønnsmønstre på mange forskjellige nivåer har betydning for kjønnspedagogenes mulighet til å få tilgang til makt og kontroll. Dette kommer til uttrykk i kjønnspedagogenes beskrivelse av hvordan de møter motstand og utfordringer i arbeidet for å skape endring. De forteller at dette generelt sett knytter seg til forskjeller mellom deres eget og andres syn på kunnskap om kjønn. Når kjønn og likhet mellom kjønn ikke blir betraktet som et viktig kunnskapsområde, reduseres kjønnspedagogenes makt- og kontrollmuligheter. Det kommer fram i intervjuene, ved at oppdragene ofte er korte, og at likestilling ikke ses som en sentral del av virksomhetens arbeid. At endringsarbeid er kortsiktig, er riktignok ikke uvanlig, men intervjuene indikerer at likestillingsrettet endringsarbeid oppleves som særlig utfordrende.

 

Design

Det empiriske grunnlaget for undersøkelsen er observasjoner gjort under en seminarrekke for pedagoger om kjønn, og intervjuer med til sammen 14 del­takere. Intervjuene presenteres som historier eller fortellinger som er blitt skapt i interaksjonen mellom kjønnspedagogen og intervjueren. Datamaterialet ble samlet inn mellom 2007 og 2011.

 

Referanser

Arvidson, C. (2014): ”Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll”. Akademisk avhandling i Pedagogik, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt