The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional?

Forfatter
Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik E.
Kilde
A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.
År
2008

Formål

Studien utforsker det første året av nyutdannede førskolelæreres møte med barnehagene. Studien består av to deler som fokuserer på følgende: 1) hvordan nyutdannede førskolelærere opplever sitt møte med barnehagehverdagen, og hvordan det virker inn på deres faglige utvikling, 2) hvordan barnehagestyrere opplever og evaluerer de nyutdannede førskolelærernes kompetanse.

Resultat

Førskolelærerne og styrerne var enige om at de nyutdannedes identitet er svak. Nyutdannede førskolelærere har en uklar forståelse av profesjonskravene. Den generelle kunnskapen som blir utviklet gjennom den teoretiske utdanningen, kan ikke overføres direkte til praktiske aktiviteter i barnehagene. Det er også vanskelig for nyutdannede førskolelærere å opparbeide seg autoritet, siden førskolelærere og assistenter har de samme arbeidsoppgavene – til tross for at førskolelærerne har tre års akademisk utdanning, mens assistentene som regel ikke har noen akademisk utdanning. Dessuten blir det vanskelig å utvikle faglig autoritet på grunn av førskolelærernes unge alder i forhold til for eksempel assistentenes ofte høye alder. Studien peker på at støtte fra erfarne førskolelærere er vesentlig for dem som er nyutdannet, og styrerne må derfor legge til rette for at nyutdannede kan utveksle erfaringer med og samarbeide med erfarne førskolelærere.

Design

Datainnsamlingen besto av tekst fra 30 logger fra syv nyutdannede førskolelærere samt av halvstrukturerte intervjuer ansikt til ansikt med åtte barnehagestyrere som ble valgt ut fra kriterier som barnehagestørrelse og geografisk område og at styrerne skulle ha noen års erfaring med nyutdannede førskolelærere.

Referanser

Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik, E. (2008). The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional? A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.