Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen.

Forfatter
Lyngseth, E.J.
Kilde
Norsk pedagogisk tidsskrift 92 (5) S. 352-363.
År
2008

Formål

Undersøkelsen ser på hvordan to norske barnehager bruker TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), og hvorvidt dette stemmer overens med de nasjonale rammene for dette arbeidet. Bruken av TRAS er pålagt barnehagene av kommunene, og personalet har fått undervisning i bruken av TRAS.

Resultat

Opplæring i og forståelse av TRAS' teoretiske grunnlag ser ut til å være viktige forutsetninger for å kunne bruke verktøyet. Det tar tid å lære TRAS, men det brukes som verktøy for å oppnå kritisk refleksjon omkring praksis, og personalet utvikler en observerende tilnærming til barnas hverdag. Fortolkninger av observasjonene førte til konkrete forandringer av den pedagogiske organiseringen, og TRAS blir betraktet som et godt pedagogisk verktøy til støtte for læring og språkutvikling.

Design

Undersøkelsen er designet som en kasusstudie. Det ble gjennomført intervjuer på tomannshånd i datainnsamlingsprosessen.

Referanser

Lyngseth, E.J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen: Norsk pedagogisk tidsskrift 92 (5) S. 352-363.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.