Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review.

Forfatter
Nordenbo, S. E. et al.
År
2008
ISBN
København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Formål

Studiens formål er å undersøke hvilke dimensjoner av det pedagogiske personalets konkrete

kompetanse i barnehager og skoler man gjennom effektstudier kan dokumentere at bidrar til læring hos barn og unge.

Resultat

Resultatene av litteraturgjennomgangen viser at konseptet "kompetanse" består av tre forskjellige aspekter som bidrar til læring hos barn og unge. Disse tre kompetansene er: 1) relasjonskompetanse: læreren skal overfor hver enkelt elev ha kompetanse til å gå inn i en sosial relasjon, 2) regelledelseskompetanse: læreren skal overfor hele klassen (alle elevene) ha kompetanse til å lede klassens undervisningsarbeid, 3) didaktikkompetanse: læreren skal overfor undervisningens innhold ha kompetanse på både det didaktiske området i alminnelighet og i de konkrete undervisningsfagene i særdeleshet.

Design

Forskning utgitt i perioden 1980–2007, danner grunnlaget for kunnskapsoppsummeringen. Oppsummeringen viser at det i perioden ble publisert 70 undersøkelser om sammenhengen mellom konkret lærerkompetanse og elevlæring.

Referanser

Nordenbo, S. E. et al. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge