En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer.

Forfatter
Persson, S.
Kilde
Stockholm: Vetenskapsrådet.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å samle inn kunnskap om likeverd i barnehager. Begrepet likeverd henger sammen med ønsket om å fremme sosial likhet. Studien søker videre å utvikle indikatorer for likeverd ut fra den innsamlede kunnskapen om barns muligheter til å oppnå sitt potensial uavhengig av bakgrunn.

 

Resultat

Studien viser at litteraturen hovedsakelig kan klassifiseres under pedagogiske relasjoner eller strukturelle vilkår. De strukturelle vilkårene som setter ramme for de pedagogiske relasjonene, kan støtte eller hindre høy kvalitet i pedagogiske relasjoner. I forlengelsen av dette deler studien de strukturelle vilkårene inn i tre kategorier: personalets utdanning og kompetanse, personalets arbeidsvilkår og til slutt institusjonens tilgjengelighet. Til hver av disse konstrueres en matrise som kan fungere som indikator for likeverd på nasjonalt plan, kommunalt plan og opptaksplan ved kommende målinger og kartlegginger av likeverd i barnehagen. Studien konkluderer videre at pedagogiske relasjoner er viktigst for barnas læring og utvikling på kort og lang sikt. Kvaliteten på likeverd avhenger dermed av personalets forståelse for barnets potensial og det videre samspillet som støtter barnets engasjement, evne og aktivitet i læreprosessene. Personalets forhold til foreldrene spiller også en viktig rolle i denne prosessen. Avslutningsvis peker forfatteren på at barnehagen har større mulighet til å fremme sosial likhet hvis den settes inn i en bredere sosial og samfunnsmessig sammenheng.

 

Design

Studien er strukturert som en systematisk gjennomgang med en supplerende analyse av indikatorer for likeverd, som fremtidig arbeid med likeverd i barnehager kan bygge videre på. Gjennomgangen bygger på spesifikke søk i databasene ERIC, ERC og NB-ECEC og omfatter i alt 58 skandinaviske og internasjonale studier. Studiene er deretter kategorisert i hovedområder, og i tillegg er det utarbeidet matriser som indikatorer for likeverd.

Referanser

Persson, S. (2015). En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet