Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway.

Forfattere
Sibley, E.
Dearing, E.
Toppelberg, C.O.
Mykletun, A.
Zachrisson, H.D.
Kilde
International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med studien er å undersøke om et økt barnehagetilbud og lavere barnehagepriser for barn under tre år har ført til at flere velger barnehage, særlig når det gjelder barn fra familier med lav sosioøkonomisk status. Mer spesifikt søker studien å undersøke forholdet mellom foreldres inntekt og utdanningsbakgrunn og valg eller bortvalg av barnehage.

 

Resultat

Studien konkluderer entydig med at foreldre med høyere utdanning og høyere inntekt er mer tilbøyelige til å sende barna i barnehage. Samtidig viser studien at den norske politikken som har som mål å redusere avstanden mellom familier med ulik sosioøkonomisk bakgrunn når det gjelder å velge barnehage, har lyktes. Studien finner ingen sammenheng mellom manglende valg av barnehage og en rekke andre variabler som morens trivsel eller tospråklige familier. Til slutt viser studien at det fortsatt er en lang rekke barn som ikke sendes i barnehage.

Design

Studien er basert på et datasett fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og omfatter besvarte spørreskjema fra 60 270 mødre fra 2002 til 2006 samt en rekke sekundære statistiske data. Spørreskjemaene er fylt ut over tre perioder: fra den 17. graviditetsuken, da barnet var 6 måneder, og da barnet var 18 måneder.

 

Referanser

Sibley, E., Dearing, E., Toppelberg, C.O., Mykletun, A. & Zachrisson, H.D. (2015). Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway. International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.

Oppdragsgiver

Uoplyst