Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland.

Forfatter
Edström, C.
Kilde
European Educational Research Journal, 8(4), S. 534-549.
År
2009

Formål

Studiens formål er å sammenligne og analysere fortolkninger av personalets ansvar for å fremme likestilling i barnehagen i svensk og skotsk statlig politikk fra 1970- til 2000-årene.

Nærmere bestemt undersøker studien forandringer i politikken og synlige kjønnslikheter kontra kjønnsforskjeller samt eventuelle uoverensstemmelser i formuleringene om likestilling.

Resultat

Likestillingsdiskursen er sterkest i de svenske politiske dokumentene, der likhet mellom kjønnene fremstår som en kollektiv, basal svensk samfunnsverdi der gutter og jenter har samme muligheter og innflytelse, og likheten består i å viske ut forskjellene. I de skotske dokumentene finner vi også forestillinger om likhet og sosial innflytelse, men her legges det mer vekt på kjønn ved at man erkjenner og verdsetter forskjellene. De største uoverensstemmelsene avdekkes imidlertid i den nåværende svenske barnehagepolitikken, der det blir lagt vekt på likestilling samtidig som barn blir avbildet i samsvar med hegemoniske former for maskulinitet der autonomi og eventyrlyst blir understreket.

Design

Studien er designet som en dokumentstudie av statlig politikk fra 1970- til 2000-årene. Samtidig har studien karakter av en tverrsnittsundersøkelse. Statlig barnehagepolitikk er hentet inn og undersøkt – hovedsakelig læreplaner fra henholdsvis 2006 og 1999 fra Sverige og Skottland. Forfatteren har også utført fire bakgrunnsintervjuer om den skotske konteksten for politikken.

Referanser

Edström, C. (2009). Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland. European Educational Research Journal, 8(4), S. 534-549.

Oppdragsgiver

Studien er en del av en større studie – "Changed Sex/Gender orders in Schools and Education: policy, perspective and practice" – og er finansiert av Vetenskapsrådet i Sverige.