Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling.

Forfatter
Persson, L.
Kilde
Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33.
År
2010
ISBN
91-7267-309-5

Formål

Formålet med avhandlingen var å få kunnskap om førskolelærere og læreres arbeid med demokrati og pedagogikk. Med utgangspunkt i et demokratiprosjekt i Lund kommune ble det undersøkt hvordan institusjoner arbeider med demokrati, og hvilke motiver, drivkrefter og handlinger som påvirker dette arbeidet.

Resultat

Intervjuene viste at førskolelærerne og lærerne tok ansvar for de demokratiske målene som var fastsatt i læreplanene, men at de trengte støtte for å kunne lykkes i å nå disse målene i arbeidet. Det viste seg at førskolelærerne og lærernes atferd var påvirket av både sosiale og samfunnsmessige forhold, avhengig av den aktuelle arbeidssituasjonen. Studien viser at demokratiprosjektet fikk førskolelærere og lærere til å legge mer merke til barna/elevene og gjorde dem mer selvkritiske og mer bevisst på spørsmål av demokratisk karakter.

Design

Datamaterialet stammer fra et demokratiprosjekt i Lund kommune. Datamaterialet består av gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med både lærere og førskolelærere samt en dokumentanalyse av prosjektrapporter om prosjektene. Materialet omfatter 10 gruppeintervjuer, 24 individuelle intervjuer og 24 sluttrapporter. Det blir ikke opplyst hvor mange lærere og førskolelærere som har deltatt. 

Referanser

Persson, L. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling. Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33.

Oppdragsgiver

Lunds kommune