Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline.

Forfatter
Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi
Kilde
VIDA-forskningsserien 2011:3
År
2011

Formål

Formålet med denne rapporten, som er en del av VIDA-prosjektet (kunnskapsbasert innsats for utsatte barn i barnehage), er overordnet å undersøke effekter av en tidlig innsats i barnehagen som skal fremme utsatte barns trivsel, læring og utvikling ved hjelp av en inkluderende pedagogikk. Da rapportene ble publisert, var intervensjonene ennå ikke foretatt, og de resultatene som blir publisert her, gjelder kjennetegn ved de barnehagene som deltar. Det legges vekt på å undersøke om VIDA kan høyne barnehagekvaliteten på en slik måte at deltakelse i barnehage fremmer utsatte barns trivsel og læring.

Resultat

Studien viser først og fremst at de barnehagene som deltar i intervensjonene, er enige når det gjelder deltakerbarnehageegenskapene som er undersøkt (pedagogiske faktorer, ledelse, organisatorisk læring og kunnskap samt motivasjon for å delta i VIDA). Resultatene viser at 60 prosent av de spurte mener at deres barnehage arbeider ut fra bestemte pedagogiske teorier. En åpen og inkluderende form for ledelse er den mest typiske lederstilen i barnehagene som deltar. Prosjektets delundersøkelse av foreldreinkluderingsformer viser at de fleste barnehagene holder fellesarrangementer for alle foreldrene to til fem ganger i året, og de fleste foreldrearrangementene er sosiale aktiviteter uten noe egentlig uttalt læringsmål.

Design

Det ble sendt ut et spørreskjema til 235 styrere og pedagogiske medarbeidere i barnehager for å undersøke deltakerbarnehagene med tanke på pedagogiske faktorer, ledelse, organisatorisk læring og kunnskap samt motivasjon for å delta i VIDA. Barnas kompetanse ble også målt ved hjelp av spørreskjemaer i forkant av intervensjonen, som foregår slik at styrere og medarbeidere i barnehagene deltar på workshops, får opplæring og får verktøy til bruk i praksis.

Referanser

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:3. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi, U. (2011).

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1”. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Jensen, B. Brandi, U. Kousholt, D. Berliner, P. Yung Andersen, T. Hellmund, G & Holm, A. (2011) "Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1" København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinddragelse i VIDA. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 85-113).  IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Brandi, U. & Jensen, B. (2012). Lederes beskrivelser af forandringsprocesser i det samlede dagtilbud - i et perspektiv om organisatorisk læring. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. I: VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 45-85). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinvolvering i VIDA-projektet - follow up-undersøgelser. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Yung Andersen, T. (red): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 4. Udviklingstendenser (s. 41-51). I: VIDA-forskningsserien 2012:2. IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-848-1.

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner, Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods, VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus University. Dafolo. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012). Research into disadvantage: setting priorities, a case study of Denmark. International Alliance of Leading Education Institutes (IALEI):Educational Disadvantage, 12-14.

Jensen, B. (2009). A Nordic approach to Early Childhood Education (ECE) and socially endagered children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), 7-21.

 

Jensen, B. (2012). Introduktion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 15-25). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B. (2012). VIDA Midtvejsanalyser – en konklusion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berli-ner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 123-133). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (2012). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 3. Modelprogram - Midtvejsanalyser. I: VIDA-forskningsserien 2012:01, IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Holm, A. & Bremberg, S. (2012): The Effect of an Inclusive ECEC-intervention Program on Child Strengths and Difficulties. Working Paper No 0009. CSER, Aarhus Universitet.

 

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods. VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus Universitet. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012): How can we adress Early Childhood Education and Care (ECEC) more effectively? : international experiences and the VIDA project. Europe De l'Efance Conference, København.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Børn og Undervisning