”Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”.

Forfatter
Granbom, I.
Kilde
Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.
År
2011
ISBN
978-91-628-8329-4

Formål

Ved hjelp av beskrivelser og analyser av førskolelæreres samtaler om barnehagen skal undersøkelsen bidra med kunnskap om og forståelse av hvordan førskolelærere i barnehagen snakker om barnehagens (den svenske förskolans) funksjon og pedagogiske innhold.

Resultat

Forfatteren viser den kompleksiteten som kjennetegner førskolelærernes meningskonstruksjon. Det kommer frem en del motstridende og sameksisterende temaer og kategorier i førskolelærernes beskrivelser av barnehagens (den svenske förskolens) funksjon og pedagogiske innhold. Resultatet viser at førskolelærerne gir uttrykk for to innbyrdes ulike sosiale fremstillinger av barnehagen som pedagogisk praksis: barnehagen som utviklende for alle, og barnehagen som utviklende for noen. Begge disse fremstillingene inneholder forskjellige fremstillinger av barn og barns kompetanse, førskolelærerens rolle samt barnehagens rolle i samfunnet. Førskolelærerne sier at den pedagogiske praksisen ikke passer for alle barn.

Design

Forfatteren gjennomførte syv fokusgruppeintervjuer med en varighet på halvannen til to timer med til sammen 46 førskolelærere. Med forfatteren som moderator i intervjuene diskuterte førskolelærerne barnehagen, barnehagens formål og innhold samt begrepene lek og læring relatert til barnehagen. Intervjuene ble skrevet ut og analysert for å finne ut hvilke temaer og hva slags innhold i barnehagen som er sentrale for førskolelærerne, og hvordan førskolelærerne kommuniserer om disse oppfatningene og meningene. Forfatteren benytter sosiale fremstillinger som begrep for hvordan førskolelærerne ser på og handler i barnehagen.

Referanser

Granbom, I. (2011). ””Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.

Oppdragsgiver

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping