Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.

Forfatter
Kultti, A.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Göteborgs universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7346-723-0

Formål

Formålet med studien er å undersøke de vilkår i barnehagen som støtter flerspråklige barns språklige og kommunikative utvikling og deres deltakelse i aktiviteter.

Resultat

Studien viser hvordan spesielt voksenstyrte gruppeaktiviteter støtter flerspråklige barns deltakelse og vilkår for språkutvikling dersom de enkelte barna får rom til å delta på ulike premisser. I tillegg framstår det som viktig at flerspråklige barn allerede i en tidlig alder tilbys muligheter for å delta i aktiviteter der det brukes flere uttrykksmåter, og der førskolelærerne bevisst støtter barnas deltakelse med utgangspunkt i det enkelte barns erfaringer og interesser. Studien viser at barnehagen tilbyr et miljø der barna sosialiseres inn i å kommunisere på svensk gjennom å delta i språklige samspill og institusjonelle aktiviteter som måltider, lek, sang og leseaktiviteter. Barna lærer dermed å uttrykke sine erfaringer på måter som det er mulig for andre å forstå. Til tross for at andre språk enn svensk bare brukes i svært begrenset omfang i barnehagen, viser studien også at flerspråklige barn ikke begrenses i sin deltakelse i barnehagens aktiviteter. Forfatteren konkluderer med at barn fra en tidlig alder oppfatter hva slags språk som skal brukes i en bestemt kontekst. Studien viser også at barnehagens aktiviteter gir gode vilkår for å støtte flerspråklige barns deltakelse og språkutvikling.

Design

Datamaterialet er basert på feltarbeid i åtte forskjellige barnehager over en periode på seks måneder. Materialet består av deltakerobservasjoner og videoopptak av barneinitierte og voksenstyrte aktiviteter. Ti flerspråklige barn i alderen fra ett år og sju måneder til to år og elleve måneder deltok i undersøkelsen.

Referanser

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Ph.d.-afhandling. Göteborgs universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.