Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling.

Forfatter
Ehrlin, A.
Kilde
Örebro universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7668-886-1

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan musikken kan bidra til å stimulere barns språklutvikling i tre svenske barnehager med en stor andel flerspråklige barn.

Resultat

Studien viser at forskjellige musikalske aktiviteter i barnehagen forsterker barnas evne til å delta i kommunikasjon. Med musikk kommuniserer barna gjennom lyd og bevegelse. Først nynner og imiterer barna, senere bruker de språket mer korrekt. Med musikken tilbys barna en lekende tilnærming til språkutvikling, ved at de utfordres til å lære vanskelige uttaler. Språktesten viser at barna i musikkbarnehagene forbedrer sin språkutvikling mer markant enn barna i kontrollbarnehagen. Resultatet fra språktesten er imidlertid ikke signifikant. Undersøkelsen viser videre at styrerne i barnehagene har avgjørende betydning for om musikk prioriteres som et didaktisk verktøy til språkstimulering. Styrerne i de to musikkbarnehagene sørger bl.a. for at alle førskolelærerne deltar på kurs og utvikler musikkompetanse knyttet til undervisning i barnehage.

Design

Undersøkelsen tar utgangspunkt i tre svenske barnehager, hvorav to er musikkbarnehager. Den tredje barnehagen er ikke en musikkbarnehage og utgjør undersøkelsens sammenligningsgrunnlag. Undersøkelsen baserer seg på Lev S. Vygotskijs begrep om "den nærmeste utviklingssonen" samt Jean Lave og Etienne Wengers teori om "legitim perifer deltakelse". Datamaterialet bygger hovedsakelig på feltarbeid i form av intervjuer og observasjoner i de aktuelle barnehagene. Med utgangspunkt i strukturerte observasjonsskjemaer måles barnas deltakelse i språkstimulerende aktiviteter. Det inngår også en test av barnas språklige utvikling over en periode på to år (2008–2010). Det deltar 25 barn på tvers av de tre barnehagene i språktestingen.

Referanser

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling. Örebro universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.