Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer.

Forfatter
Holmberg, Y.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-14.
År
2012

Formål

Med utgangspunkt i tre svenske barnehager har forskeren som formål å undersøke aktiviteter og aktivitetsformer i musikktimer for barn mellom tre og fem år.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at det trengs mer undersøkende tilnærminger til sang og dans, mens det å spille på instrumenter i en mer reproduserende form kan gi barna dypere innsikt i musikkinstrumentenes grunnelementer. Undersøkelsen viser at aktivitetene i musikktimene utgjøres av sang, dans og spilling på instrumenter. Sang og dans knyttes til det reproduserende. Når det gjelder sang, synger barnet og førskolelæreren sammen. Sangene er for det meste valgt ut fra et velkjent repertoar og er typisk forbundet med det barnet og førskolelæreren gjør sammen. Også aktivitetsformen dans kan knyttes til det reproduserende, f.eks. ved at dansen typisk brukes til å illustrere en sang som fokuserer sterkt på bevegelse. Undersøkelsen viser at når barna får tilbud om å spille på instrumenter, blir aktivitetsformen mer produserende. Da tilbys barna mer kreative, improviserende og undersøkende tilnærminger til musikken.

Design

Undersøkelsen tar utgangspunkt i musikktimene til tre førskolelærere. Førskolelærerne kommer fra forskjellige barnehager. Barnehagene er valgt ut slik at de tre institusjonene representerer Malmö by såvel etnisk som sosioøkonomisk. Videoopptak av musikktimene til de tre førskolelærernes utgjør datagrunnlaget. Dataene er sortert etter hvordan barna inngår i en aktivitet (f.eks. å synge), og etter aktivitetsformen. For å kunne knytte aktiviteten til en form har forskeren kategorisert dataene etter om aktiviteten er reproduserende, improviserende og/eller undersøkende.

Referanser

Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-14.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.