Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text.

Forfatter
Ärlemalm-Hagsér, E.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-21.
År
2012

Formål

Undersøkelsen setter søkelyset på barnets muligheter for å delta og medvirke i barnehagen ved å undersøke hvordan "opplæring for varig utvikling" kommuniseres og praktiseres i 18 svenske barnehager.

Resultat

Med utgangspunkt i en sertifisering for varig utvikling fokuserer barnehagene på bl.a. likhet, helse og miljø. Undersøkelsen viser at barnehagene skildrer en pedagogikk om varig utvikling med forskjellige logikker i fokus. Den ene logikken er at barnet har rettigheter når det gjelder å uttrykke sine tanker og ideer samt påvirke hva hverdagen skal innholde. Den andre logikken er at barnet skal delta i og være oppmerksom på aktiviteter som settes i gang av førskolelærerne. Undersøkelsen viser at det deltakende barnet er det som tar mest plass i institusjonenes framstillinger, mens det medbestemmende barnet som påvirker dagliglivet, er det som tar minst plass.

Design

I november 2009 søkte 64 svenske barnehager Skolverket om en sertifisering av opplæring for varig utvikling (Skola för hållbar utveckling). 18 av de 64 søknadene er valgt ut og inngår som empirisk materiale i undersøkelsen. Søknadene skulle bl.a. inneholde en beskrivelse av barnehagens pedagogiske innhold der fokuset skulle være barns læring eller deltakelse med det formål å lære om varig utvikling. Dataanalysen fokuserer på søknadenes kunnskapsinnhold med hensyn til hvordan de betegner den pedagogiske praksisen knyttet til varig utvikling. I tolkningen av data tar undersøkelsen utgangspunkt i en rekke begreper fra Habermas’ teori om system, livsverden og kommunikasjon. Det empiriske materialet tolkes i temaer knyttet til henholdsvis deltakelse og medvirkning.

Referanser

Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-21.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.