Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola.

Forfatter
Björk-Willén, P.
Kilde
Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.
År
2006

Formål

Formålet med avhandlingen er å analysere tre–fem-årige barns sosiale samspill og deltakelse i en flerspråklig kontekst. Analysen fokuserer særlig på begrepene deltakelse, læring og lek i barn–barn- og barn–voksen-relasjoner. Forskjellige aspekter av barns multimodale samspill og deltakelse i barnehageaktiviteter blir belyst, herunder tale, gestikulering, blikk, kropp og fysiske gjenstander. Forfatteren ønsker å analysere barnets språk og handlinger i lekeaktiviteter samt barnets bruk av ulike modaliteter for å oppnå deltakelse i forskjellige sosiale sammenhenger.

Resultat

Sammenfattende viser studien at flerspråklige barn benytter multimodale ressurser for å oppnå deltakelse i lek og voksenstyrte aktiviteter. Bruken av flere språk i hverdagen gir en ekstra dimensjon til det sosiale samspillet. Avhandlingen konkluderer med at de pedagogiske rutinene og mønstrene som rår i barnehagen, er veiledende for barnets deltakelse i diverse aktiviteter, men at barnet samtidig utviser en kreativ språklig evne. Barnet utviser en pragmatisk og situasjonsbestemt bruk av forskjellige multimodale ressurser (verbale uttrykk, gestikulering, kroppsspråk m.m.), og det gjelder for deltakelse i så vel fri lek som voksenorganiserte aktiviteter. Det blir konkludert med at barnets språkbruk og språkvalg er pragmatisk, men til tross for flerspråkligheten blir den énspråklige normen sterkt rådende i barnas innbyrdes samspill så vel som i førskolelærerens samspill med barna. Studiene viser at deltakelse er en forutsetning for læring, og at deltakelse i seg selv er en læringsprosess. Deltakelse i sosiale sammenhenger er med andre ord en fundamental del av barnets sosialisering. Barnets flerspråklighet blir en av flere multimodale ressurser som barnet benytter seg av for å ta del i lek og organiserte aktiviteter.

Design

Videomaterialet består av 44 timer film, hvorav 37 timer er fra en svensk flerspråklig barnehage og 7 timer fra en australsk flerspråklig barnehage.

Referanser

Björk-Willén, P. (2006). Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola. Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.