Reasoning about Representations: Effects of an Early Math Intervention

Forfatter
Sterner, G., Wolff, U. & Helenius, O.
År
2020

Formål

Studien formidler resultatene av en longitudinell randomisert intervensjon med fokus på tallfølelse blant barn i deres siste barnehageår. Målene med studien var (1) å undersøke effektene av intervensjonen på den umiddelbare ettertesten og på oppfølgingstesten ett år senere, og (2) å undersøke om barnas visuelle og verbale arbeidsminne og deres forståelse av grammatisk språk i førtesten funne forutsi barnas matematikkunnskaper målt ved etter- og oppfølgingstestene.

Resultat

Analysene av tiltaks- og kontrollgruppens resultater på før- og ettertestene viser at intervensjonen hadde en tydelig effekt på barnas tallfølelse. Effekten var fremdeles målbar ved oppfølgingstesten ni måneder senere, når barna gikk i 1. klasse. Analysene indikerer en sammenheng mellom forbedret arbeidsminne knyttet til visuell romfølelse på den ene siden og tallfølelse på den andre. Studien fant ingen sammenheng mellom disse på senere tidspunkt, hvilket indikerer at arbeidsminne knyttet til visuell romfølelse er viktigst ved starten av matematikkopplæringen. Studien fant heller ingen sammenheng mellom språklige ferdigheter på den ene siden og matematikkferdigheter eller tekstforståelse på den andre. Den identifiserte derimot en sammenheng mellom verbalt arbeidsminne ved førtesten og leseferdigheter/tekstforståelse ved oppfølgingstesten ni måneder senere.

Design

Ni svenske førskoler, hver med tolv førskoleklasser, deltok i undersøkelsen. Studien var designet slik at barna først ble vilkårlig fordelt i en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe (seks førskoleklasser i hver gruppe). Barna i tiltaksgruppene mottok 30 minutter daglig, strukturert matematikkopplæring over en periode på ti uker. Kontrollgruppen fortsatte den vanlige opplæringen. Halvdelen av barna i tiltaksgruppen ble vilkårlig trukket ut til å gjennomgå testene. Resterende halvdel ble utelukket fra studien.

Referanser

Sterner, G., Wolff, U. & Helenius, O. (2020). "Reasoning about Representations: Effects of an Early Math Intervention". Scandinavian Journal of Educational Research, 64(5):782-800.