What May Characterise Teaching in Preschool? The Written Descriptions of Swedish Preschool Teachers and Managers in 2016

Forfatter
Roth, A.-K. R.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagelærere og ledere i svenske barnehager tolker begrepet «undervisning». Forskningsspørsmålene var: (1) Hva karakteriserer undervisning i barnehagen ifølge barnehagelærere og -lederes beskrivelse? (2) Hvilke nivåer av didaktisk tenking kan trekkes ut av barnehagelærere og -leders beskrivelser?

Resultat

Resultatene indikerer at handlingsnivået er mer fremtredende enn teori- eller metateorinivået blant svenske førskolelærere og -ledere. Artikkelforfatteren understreker at det kan hende at deltakerne har mer teoretisk eller metateoretisk kunnskap enn det som framkommer i undersøkelsen, men at denne kunnskapen er implisitt, ordløs eller taus og derfor ikke kommer til uttrykk i spørreskjemaet.

Design

En spørreundersøkelse med åpne spørsmål ble distribuert til 243 førskolelærere og -ledere som allerede deltok i et treårig forskningsprosjekt. Ti svenske kommuner er representert i studien. Besvarelsene ble analysert med didaktikkorientert tekstanalyse som teoretisk rammeverk. Rammeverket anvender tre nivå: handlingsnivå, teorinivå og metateorinivå.

Referanser

Roth, A.-K. R. (2020). “What May Characterise Teaching in Preschool? The Written Descriptions of Swedish Preschool Teachers and Managers in 2016". Scandinavian Journal of Educational Research, 64(1):1-21.

Oppdragsgiver

Ifous (innovation, research and development in schools and pre-schools), Sverige. Malmö universitet, Sverige