Föränderlig Tillblivelse – Figurationen av det posthumana förskolebarnet

Forfatter
Lindgren, T.
År
2018

Formål

Formålet med afhandlingen er at undersøge idéen om det posthumane barn i en svensk og international børnehavekontekst. Studiet undersøger, hvordan posthumanistiske koncepter og idéer bliver oversat og brugt i politiske dokumenter om børnehaven. Forskeren spørger, hvordan billedet af børnehavebarnet bliver skabt i skæringspunktet mellem uddannelsesforskning, uddannelsespolitik og pædagogisk praksis.

De to forskningsspørgsmål er:

  1. Gennem hvilke konstellationer af problemstillinger, praksisser og viden bliver idéen om det posthumane barn dannet?
  2. Hvilke friktioner og overlapninger findes der mellem det posthumane barn og andre figurationer af barnet i forskning, politik og praksis?
  3. Hvilke idéer om samfundet og fremtiden er indbygget i idéen om det posthumane barn?

Resultat

Forskeren beskriver den posthumane forståelse af barnet som fleksibel i sin omgang med en verden, hvor både mennesker og miljø er indbyrdes afhængige af hinanden. Målet er, at det posthumane barn bedre skal tilpasses en verden præget af bevægelse, heterogenitet, hurtig social forandring og teknisk udvikling. I en international posthumanistisk inspireret skoleforskning bliver det posthumane barn løsningen på en verden i social og økologisk krise. Barnet skal, ved hjælp af den rette uddannelse, frigøres fra samtidige, dominerende og traditionelle tankegange for at revurdere sin position i verden og dermed forandre fremtiden. Barnet bliver løsningen og uddannelsen midlet til at ændre samfundet. 

Design

Det empiriske datamateriale er hentet fra forskerens doktorgradsafhandling, hvor hun fulgte en gruppe pædagoger og deres arbejde med pædagogisk dokumentation i løbet af et år. Forskeren deltog i personalets reflekterende møder, hvor de adresserede og analyserede forskellig dokumentation fra læringsprojekter med børnene.

Referencer

Lindgren, T. (2018). ”Föränderlig Tillblivelse – Figurationen av det posthumana förskolebarnet”. Akademisk avhandling. Universitetet i Malmö.

Opdragsgiver

Forskarskolan för ämnesdidaktik, Uppsala Universitet, Sverige