Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC

Forfatter
Løkken, I. M., Broekhuizen, M. L., Barnes, J., Moser, T., Bjørnestad, E.
År
2018

Formål

Studiet undersøger sammenhængen mellem kvaliteten af samspillet i norske småbørnsafdelinger, når børnene er tre år gamle, og børnenes sociale og emotionelle kompetence. Forskningsspørgsmålet er, om kvaliteten af samspillet er knyttet til børnenes samtidige sociale og emotionelle kompetence og eventuelle ændringer i denne kompetence, fra de er tre til fem år gamle. Hypotesen er, i tråd med tidligere forskning, at der er en positiv sammenhæng mellem samspilskvalitet og den sociale og emotionelle kompetence, både nutidigt og logitudinelt. 

Resultat

Studiet finder få signifikant positive sammenhænge mellem samspilskvalitet på småbørnsafdelingerne og børnenes sociale og emotionelle kompetence, både i tværsnitstudiet og i et longitudinelt perspektiv. Resultaterne viser en signifikant sammenhæng mellem samspilskvalitet og børnenes empatiske niveau i treårsalderen. Derudover viser analysen, at der er en marginal signifikant sammenhæng mellem samspilskvaliteten på småbørnsafdelingen og børnenes evne til selvkontrol, når de er fem år gamle. Bortset fra disse resultater blev der ikke fundet sammenhænge mellem samspilskvalitet og børnenes sociale og emotionelle kompetence. 

Design

Den udvalgte gruppe består af 206 norske småbørnsafdelinger med i alt 1.199 børn. Samspilskvaliteten blev observeret og analyseret ved hjælp af vurderingsskalaen ITERS-R (vurderingsskala for børns-/småbørnsmiljø). Forskerne havde specielt fokus på fire faktorer: tilsyn med leg og læring, samspil mellem børn, samspil mellem børn og voksne og disciplin. Børnenes sociale og følelsesmæssige kompetence blev målt med de seks dimensioner på LSCIP-skalaens (The Norwegian Lamer Social Competence in Preschool scale): 1) prosocial adfærd 2) selvkontrol 3) selvsikkerhed 4) selvjustering 5) empati og 6) retfærdighedssans. Flerniveaumodeller blev brugt til at undersøge sammenhænge mellem samspilskvaliteten og børnenes sociale og emotionelle kompetence, da de var tre og fem år gamle. 

Referencer

Løkken, I. M., Broekhuizen, M. L., Barnes, J., Moser, T. & Bjørnestad, E. (2018). “Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC”. Journal of Early Childhood Education Research, 7(2):338–361.

Opdragsgiver

Forskningsrådet, Norge