Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings

Forfatter
Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M.
Kilde
International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737
År
2019

Formål

Formålet er at vurdere, hvordan tablets bliver brugt i generel børnehaveundervisning og specifikt inden for teknologiundervisningsinitiativer. Studiet undersøger udbredelsen af og egenskaber og aspekter vedrørende digitale tablets, som lærere bruger i svenske børnehaver, med fokus på teknologi. Forfatterne ønsker at bidrage til mere viden om, hvordan digitale tablets bruges til at støtte børnehavebørns læring generelt og i forhold til teknologirelateret undervisning i særdeleshed.

Studiet går ud fra følgende forskningsspørgsmål (1) Hvilke pædagogiske aktiviteter med digitale tablets laver lærere i svenske børnehaver? (2) Hvad er pædagogens holdninger til de pædagogiske fordele og ulemper ved at bruge digitale tablets i undervisningen? (3) Hvad er pædagogernes anbefalinger for brug af digitale tablets i undervisningspraksis?

Resultat

Resultaterne fra spørgeundersøgelsen viser en høj grad af engagement i digitale tablets i børnehaver, med aktiviteter rettet mod flere fagligt relaterede, sociale og generelle færdigheder. Programmering, innovation, konstruktion og skabelse, problemløsning og design var de mest fremtrædende tabletaktiviteter inden for teknologiske fagområder.

Muligheder for meningsfulde læringsaktiviteter og digital tilpasningsevne blev betragtet som pædagogiske fordele ved brug af digitale tablets. Øgede forventninger om at integrere tabletaktiviteter med en medfølgende mangel på digitale færdigheder blev udtrykt som begrænsninger. Pædagogernes anbefaling til fremtidig brug af tablets inkluderede at definere tydeligere retningslinjer for, hvordan tablets skal bruges i læreplanen, samt tilstrækkelige kurser for at pædagoger kan tilegne sig digital kompetence.

Design

Studiet er baseret på en online spørgeundersøgelse. Spørgeundersøgelsen var designet til at generere information om læreres brug af, erfaringer med og holdninger til digitale tablets i børnehaver med ekstra fokus på teknologiundervisning. Invitationer til at deltage i spørgeundersøgelsen blev sendt ud til 700 børnehaver i Sverige. Link til undersøgelsen og invitation til at deltage blev også kommunikeret via sociale medier. Undersøgelsen havde 327 respondenter, som danner datagrundlaget for dette studie. Spørgeundersøgelsen bestod af spørgsmål om respondenternes demografiske karakteristika og fire åbne spørgsmål om brug af digitale tablets i børnehaver.

Referencer

Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén M. (2019). "Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings". International Journal of Technology and Design Education, 29(4):717-737.