Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

Forfatter
Rostedt, J.
Kilde
Linköping universitet
År
2019

Formål

Denne afhandling fokuserer på planlægning i den svenske førskole. Målet er at beskrive og analysere førskolelærerens autentiske planlægning af børns første møde med matematik. Studiet omhandler forholdet mellem lærerens intention og refleksion med matematikundervisningen. Grundlaget for studiet er, at der kun findes begrænset forskning i planlægning af børns første møde med matematik. Målene med studiet er at undersøge: (a) hvilke intentioner synliggør, at førskolelærerne har fokus på deres nuværende førskolebørns første møde med matematik? (b) hvilke refleksioner har førskolelærerne over børnenes matematiske evner?

Resultat

Resultaterne viser, at førskolelærere planlægger børnenes første møde med matematik ved at reflektere over børnenes udgangspunkt i planlægningsprocessen. Der er således tale om en kobling mellem intention og refleksion. Resultaterne viser også, at førskolelærerne havde sammensat deres egen planlægningsmodel, men at modellen ikke var baseret på konkrete mål for læringen. Det konkluderes, at man skal udvikle et egnet sprog inden for matematikdidaktik.

Design

Gennem feltarbejde og deltagende observation blev der indsamlet data fra den svenske førskole. Der blev brugt tre kriterier for at identificere deltagende førskoler: (1) førskolelæreren skulle have kompetence inden for matematik, (2) pædagogerne skulle arbejde sammen i én arbejdsgruppe, (3) mindst en af deltagerne skulle være førskolelærer. Feltarbejdet bestod af autentiske planlægningssamtaler, hvor forskeren deltog som observatør. Med autentisk menes situationer, som ville være opstået uafhængigt af forskerens tilstedeværelse.

Referencer

Rostedt, J. (2019). «Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv». Licentiateavhandling. Linköping universitet.