Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt.

Forfatter
Albæk Nielsen, A.; Nygård Christoffersen, M.
Kilde
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
År
2009

Formål

Det er studiets formål at undersøge om børn der går i børnehave, udvikler sig anderledes end børn der ikke går i børnehave. Derudover undersøges det om kvaliteten af dagpasningen har indflydelse på børnenes sociale, kognitive og følelsesmæssige udvikling.

Resultat

Resultaterne af rækken af eksperimentelle undersøgelser peger på at børns adgang til en højkvalitetsbørnehave generelt øger deres IQ og skoleparathed og dermed deres langsigtede udbytte af skoleundervisningen. Børnenes uddannelsesresultater i skolen forbedres, flere får en erhvervsuddannelse, og de klarer sig efterfølgende bedre på arbejdsmarkedet. Unge voksne der som børn havde gået i højkvalitetsbørnehave, fik i lavere grad overførselsindkomster. Færre blev arbejdsløse, og færre blev kriminelle sammenlignet med deres jævnaldrende som også kom fra belastende opvækstvilkår. Børnene udviklede et positivt syn på sig selv og på egne fremtidsmuligheder. En højkvalitetsbørnehave er kendetegnet ved følgende forhold: Personalets indsigt i børnenes udvikling og sensibilitet samt lydhørhed over for børnenes ytringer er antagelig de faktorer der har størst indflydelse. Sammenligninger viser at relativt gode normeringer vil skabe mere tid, overskud og ro til at lære det enkelte barns behov at kende samt skabe mulighed for at støtte op om dets udvikling i et positivt miljø. En kvalificerende uddannelse af dagtilbuddenes personale har en positiv effekt. Vigtigheden af god kontakt mellem personalet og barnet understreges i forskningslitteraturen. En god kontakt mellem barnets forældre og daginstitutionen kan ligeledes bidrage positivt til barnets udvikling på kortere og længere sigt. Med hensyn til barnets alder ved pasningens start viser især tilfælde med de særligt udsatte børn at jo tidligere indsatsen begynder, jo bedre virker de positive tiltag.

Design

Studiet er udformet som en forskningsoversigt. En elektronisk litteratursøgning er foretaget ved hjælp af tværvidenskabelige indekseringer af videnskabelige artikler, bøger og konferencepapirer.

Referencer

Albæk Nielsen, A.; Nygård Christoffersen, M. (2009). Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Opdragsgiver

BUPL i Danmark.