”Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering?”.

Forfatter
Børhaug, K.
Kilde
Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 49-66.
År
2011

Formål

Det overordnede mål med artiklen er at undersøge, i hvilket omfang de norske dagtilbud er formaliserede og rutineprægede som organisationer. Det undersøges, i hvilket omfang dagtilbud har disse organisatoriske karakteristika. Det er en almindelig opfattelse, at de norske dagtilbud er kendetegnet ved et lavt niveau af rutiner og formalisering. Denne organisationsform ses som funderet i værdier som omsorg, fleksibilitet, professionalisme og deltagelse. Formelle rutiner ses i studiet som nedskrevne og ovenfra autoriserede regler, som gælder for alle personer i organisationen.

Resultat

Forfatteren finder, at dagtilbud er meget rutineprægede, og at rutinerne i vid udstrækning er formaliseret. Dette gælder både administrative opgaver og personaleforvaltning samt pædagogiske opgaver som arbejdet med børn med særlige behov, forældresamarbejde og pædagogiske aktiviteter. Deltagerne i interviewene giver udtryk for, at de sætter pris på rutinerne, og at de ser regler og rutiner som noget positivt. Forfatteren konkluderer, at en omfattende rutinepræget hverdag fører til en lav grad af autonomi for dem, der arbejder i dagtilbuddet. De har ikke den samme frihed, som de ønsker at have.

Design

10 ledere, 20 pædagoger og 20 pædagogmedhjælpere fra 10 forskellige dagtilbud deltog i undersøgelsen. De udfyldte et spørgeskema og deltog i semistrukturerede interviews. Deltagerne svarede på spørgsmål om opgaver og aktiviteter i dagtilbuddet og om, hvordan de samarbejder og planlægger indholdet i dagtilbuddet. Opfølgende spørgsmål blev stillet i forhold til de opgaver, der var faste og nedskrevet som rutiner.

Referencer

Børhaug, K. (2011). ”Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering?”. Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 49-66.

Opdragsgiver

uoplyst