Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder.

Forfattere
Jensen, N.R.
Petersen, K.E.
Wind, A.K.
Kilde
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
År
2012
ISBN
978-87-7684-953-5

Formål

Studiet omhandler dagtilbuddets arbejde og betydning, når dagtilbuddet er fysisk beliggende i et etnisk mangfoldigt boligområde. Formålet med studiet er at beskrive og analysere pædagogers og forældres opfattelser af dagtilbuddets betydning for udsatte børn, der vokser op i et etnisk mangfoldigt boligområde – med henblik på at udvikle viden om udsatte børns udviklingsmuligheder.

Resultat

Forfatterne konkluderer, at særligt det nyopstartede familieprojekt må siges at pege på særlige socialpædagogiske indsatser overfor udsatte børn og deres familier, og at disse indsatser ser ud til at fremme trygheden, inklusionen og rådigheden over egne liv for de involverede familier. Studiets resultater tydeliggør således, at dagtilbuddet har en særlig funktion og betydning for udsatte børn og deres familier, især knyttet til et udvidet omsorgsarbejde for de udsatte børn såvel som et omfattende forældrearbejde med de udsatte forældre. Studiet viser også, at der går meget tid og mange kræfter med omsorg, anerkendelse og inklusion. Det er tid og kræfter, som ellers var tiltænkt mere læringsorienterede pædagogiske aktiviteter med fokus på børns læring og sociale udvikling. Hertil kommer, at den løbende dialog med forældrene fylder meget i hverdagen. Studiet viser, at det er både fysisk og psykisk belastende at være pædagog i et udsat boligområde, fordi problemerne har en størrelse og karakter, så det er meget svært at løse dem alle. Det giver en følelse af afmagt hos pædagogerne, som ofte føler, at de kun indimellem kan bruge deres pædagogiske faglighed.

Design

Det empiriske materiale er indsamlet over en 12 måneder lang periode i et integreret dagtilbud, som er fysisk beliggende i det, forfatterne kalder et ghettolignende boligområde placeret midt i København. Materialet udgøres af kvalitative interviews med pædagoger og forældre og en mindre spørgeskemaundersøgelse rettet mod den samlede personalegruppe. Endvidere er der foretaget interviews med pædagoger fra et nyopstartet familieprojekt, som er en del af dagtilbuddet.

Referencer

Jensen, N.R., Petersen, K.E. & Wind, A.K. (2012). Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Fag og Arbejdes Pædagogiske Udviklingsfond (PUF)