How early and how long?

Forfattere
Løvgren, M.
Gulbrandsen, L.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.
År
2012

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge det pædagogiske personales syn på kombinationen af små børns tidlige start og lange dage i dagtilbud, dvs. børn under tre år.

Resultat

Resultaterne viser, at et stort flertal af det pædagogiske personale mener, at børn bør starte senere end ved etårsalderen, og at de bør have en kortere dag i dagtilbuddet, end det store flertal af de mindste børn rent faktisk har. Kun en tredjedel af det pædagogiske personale er af den mening, at små børn kan starte i dagtilbud, når de er et år gamle, og at de må deltage i dagtilbud på fuldtid i den alder. Dog peger forskerne også på, at undersøgelsen har svært ved at forklare variationen i det pædagogiske personales holdninger. Forskerne har undersøgt følgende baggrundsvariable hos pædagogerne: alder, hvorvidt de selv har børn, social baggrund, uddannelse, erfaring, dagtilbuddets størrelse, dagtilbuddets organisering og normering i dagtilbuddet.

Design

Studiet er designet som en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaer blev udsendt til det pædagogiske personale (uddannet såvel som uuddannet) i 1000 tilfældigt udvalgte dagtilbud i hele Norge. I alt deltog næsten 60 % af de udvalgte dagtilbud i studiet. Studiet omfatter således 1357 pædagogmedhjælpere og 1192 pædagoger, som alle har besvaret det udsendte spørgeskema. Undersøgelsen kombinerer to spørgsmål. I første del af spørgeskemaet blev det pædagogiske personale spurgt, hvad de anser for at være en passende alder for indskrivning i et dagtilbud. I anden del af spørgeskemaet blev personalet spurgt, hvad de anser for at være en passende varighed af ophold i et dagtilbud for børn i forskellige aldre.

Referencer

Løvgren, M. & Gulbrandsen, L. (2012). How early and how long? Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd