Problem Solving in Early Mathematics Teaching—A Way to Promote Creativity?

Författare
Palmér, H. & van Bommel, J.
Källor
Creative Education, 9(12):1775-1793
År
2018

Syfte

Artikeln presenterar resultat från en studie där 145 sexåringar undervisades i matematik genom problemlösning. Syftet med studien var att utforska möjligheterna och begränsningarna med att undervisa små barn i matematik genom problemlösning.

Resultat

Resultaten visar att barnen upplevde uppgiften som rolig och tillgänglig, även om väldigt få av dem lyckades lösa den utan svårigheter. Dessutom verkade barnen kunna använda och vidareutveckla sina kreativa förmågor genom arbetet med problemlösningsuppgiften. I artikeln diskuterar forskarna möjligheter och begränsningar med att implementera problemlösning i tidig matematikundervisning utifrån dessa resultat.

Design

I artikeln utforskas implementeringen av den första problemlösningsuppgiften i studien (”tornuppgiften”) tillsammans med intervjuer som fokuserar på barnens upplevelse av denna uppgift och av problemlösning generellt.

Urvalet bestod av 145 barn i åtta förskoleklasser på tre olika skolor i Sverige. Barnen delades in i grupper om 11–13 personer, där de arbetade med uppgifterna – först på egen hand, sedan i par och slutligen genom diskussion i helklass. Forskarna observerade, samlade in kladdpapper och intervjuade barnen om uppgiften efteråt.  

Referenser

Palmér, H. & van Bommel, J. (2018). “Problem Solving in Early Mathematics Teaching—A Way to Promote Creativity?”. Creative Education, 9(12):1775-1793.