A cross-cultural study on technology use in preschool classrooms: early childhood teacher’s preferences, time-use, impact and association with children’s play

Författare
Slutsky, R., Kragh-Müller, G., Rentzou, K., Tuul, M., Guven, M.G., Foerch, D. & Paz-Albo, J.
Källor
Early Child Development and Care, 191(5):713–725
År
2019

Syfte

Tekniken spelar en stor roll för småbarnens erfarenheter i vardagen. Idag används tekniken både för att stödja och förbättra inlärningsaktiviteter och i samband med barnlekar. Syftet med denna studie är att förstå hur mycket tid förskollärare i åtta olika länder lägger på att implementera teknik i förskolan. De länder som är representerade i studien är Danmark, Estland, Grekland, Italien, Cypern, Spanien, Turkiet och USA.

Resultat

Uppgifterna indikerade stora likheter mellan länderna, där teknikstödd lek var den minst använda formen av lek och icke-teknikstödd inomhuslek och utomhuslek var de vanligaste formerna av lek. Forskarna fann också likheter mellan förskollärarnas förståelse för värdet av teknikstödd lek, trots att de använde det i liten utsträckning och trots att de rapporterade olika aspekter av bidrag från tekniken. Dessutom upptäckte forskarna skillnader i hur mycket tid som lades på teknikstödd lek och vilken utrustning och vilka resurser som fanns tillgängliga för barnen i varje land.

Design

Var och en av författarna samlade in data från sitt eget land med hjälp av en undersökning med 30 punkter (frågor). Undersökningen innehöll två delar. Den första delen bestod av 8 punkter med målet att samla in demografisk information. Den andra delen av undersökningen bestod av 22 slutna och öppna frågor med målet att fånga upp deltagarnas definitioner, användning och förståelse av lek.

Referenser

Slutsky, R., Kragh-Müller, G., Rentzou, K., Tuul, M., Guven, M.G., Foerch, D. & Paz-Albo, J. (2019). "A cross-cultural study on technology use in preschool classrooms: early childhood teacher’s preferences, time-use, impact and association with children’s play”. Early Child Development and Care, 191(5):713–725.