Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity

Författare
Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N.
Källor
Cultural Studies of Science Education, (14):879-895
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur 6 år gamla barn förstår koncepten vatten, molekyler och kemi. Studien studerar konceptuell förståelse före och efter att barn har deltagit i en lekfull, dramatiserad utbildningsaktivitet i förskolan. Frågeställning: Hur förstår barn koncepten vatten, molekyler och kemi före och efter deltagande i en lekfull dramatisering av kemiska koncept och processer?

Resultat

Resultaten visar att vissa barn förstod de abstrakta och vetenskapliga koncepten vatten och molekyler. Andra barn förstod och pratade om fenomenen på ett konkret och upplevelsebaserat sätt, där de till exempel inte förstod den metaforiska innebörden av begreppet molekyler (de kunde bland annat beskriva vattenmolekylen som mjuk och blå). Forskarna tror att ett lekbaserat och dramatiserande sätt att undervisa i kemi kan stärka barns positiva attityder till ämnet, men samtidigt kan sådan didaktik skapa missförstånd. De tror att det finns en spänning mellan att förklara kemi på ett sätt som stämmer överens med vetenskapliga sanningar och att göra ämnet förståeligt för barnen.

Design

Det empiriska datamaterialet består av intervjuer med 22 barn som alla gick i förskoleklass. 22 barn intervjuades individuellt om sin konceptuella förståelse av vatten före kemiaktiviteten och 11 barn intervjuades igen efter aktiviteten.

Referenser

Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N. (2019). «Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity”. Cultural Studies of Science Education, (14):879-895.