Han slår! - børnehavebørns fortælling om konflikter

Författare
Larsen, B. S., Toft, H.
Källor
BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 36(63).
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur förskolebarn berättar om konflikter som uppstår i lek med jämnåriga. Författarna undersöker hur barnen framställer sig själva och varandra när de berättar för vuxna om dessa konflikter och hur de vuxna agerar i sådana situationer.  Syftet är att undersöka om förskolebarn har samma förståelse av händelserna som vuxna, det vill säga om de tänker i samma orsak-verkanskedjor när de beskriver konfliktsituationer.

Resultat

Enligt författarna visar en tolkning av praxisberättelserna att barnen skapar en världsberättelse om förskolan, som förskolepersonalen blir en del av, men inte nödvändigtvis förstår och därför inte kan integrera i sina handlingar gentemot barnen i situationen. Den (om)värld som barnen skapar är viktig, men samtidigt svår att placera i relation till parametrar som fiktiv/faktisk, krönika/historia, lekkulturell/sociokulturell, sanning/lögn. Förskolepersonalens fråga om ”Vad händer här?” ger olika svar, beroende på vilket av barnen som agerar polis, advokat och domare.

Design

Det empiriska materialet består av tio praxisberättelser från förskolan som fokuserar på ämnet förskolebarn i konflikt. Berättelserna är hämtade från konfliktfyllda interaktioner på en konkret förskola. Berättelserna analyseras med hjälp av en modell för konfliktupptrappning och narrativ analys där barnens berättelser jämförs med historieämnets sätt att skilja mellan krönika och historieframställning.

Referenser

Larsen, B. S. & Toft, H. (2019). «Han slår! – børnehavebørns fortælling om konflikter». BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 36(63).