An educator-administered measure of language development in young children

Författare
Bleses D., Jensen P., Højen A, Dale P. S.
Källor
Infant Behavior and Developement, 52:104–113.
År
2018

Syfte

Den här artikeln presenterar CDI: Educator (CDI-Edu), ett tillförlitligt, snabbt och lärarstyrt mätverktyg för språkutvecklingen hos danska små barn.

Resultat

CDI-Edu har utvecklats för danskspråkiga barn men kan anpassas till andra språk och bygger på välutvecklade och validerade föräldrarapporteringsmätningar som har anpassats för förskolemiljön. Testet tar ungefär 10 minuter per barn och ska utföras av en förskollärare. Det bygger på en checklista för ordförråd med 70 punkter samt frågor som rör barnets användning av dekontextualiserat språk avseende föremål och handlingar som inte hör hemma här och nu.  

Design

Mätverktyget har standardiserats genom att testas på 5 097 danska barn i åldern 18–34 månader. Tillförlitligheten har kontrollerats genom test-retest och mätningar av intern konsistens. Validiteten har fastställts genom korrelationer med ålder, moderns utbildningsnivå, den danska varianten av One-Word Picture Vocabulary Test och mätverktyget Social Emotional Assessment Measure.

Referenser

Bleses, D., Jensen, P. Højen, A. & Dale, P.S. (2018). "An educator-administered measure of language development in young children". Infant Behavior and Developement, 52:104–113.

Uppdragsgivare

Børne- og socialministeriet