Æstetiske processer i daginstitutionen: aktionsforskningsinspireret projekt hvor pædagoger og kunstnere samarbejder

Författare
Blomgren, H. (2019).
Källor
Akademisk afhandling. Syddansk Universitet.
År
2019

Syfte

Den här artikelbaserade avhandlingen undersöker estetik som sensitiv erfarenhet och upplevelse och därigenom ett perspektiv som innebär att estetiken i förskolan utvidgas till att omfatta förnimmelser, känslor, samvaro, samspel, lek, mening och upplevelser av något mer.

Resultat

Projektet syftar till att utmana pedagogers syn på och tillämpning av estetiska processer genom ett samarbete med konstnärer i förskolans miljö.

Design

Avhandlingen är en del av utvecklingsprojektet Europeiska kulturbarn, men är ett fristående aktionsforskningsinspirerat projekt.

Referenser

Blomgren, H. (2019). "Æstetiske processer i daginstitutionen: aktionsforskningsinspireret projekt hvor pædagoger og kunstnere samarbejder". Akademisk afhandling. Syddansk Universitet. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift