Different transitions: Timetable failures in the transition to school

Författare
Lago, L.
Källor
Children & Society, 1-10.
År
2016
ISBN
27392493

Syfte

Studien undersöker barnens övergång från förskoleklassen till första klass. Författaren koncentrerar sig på övergångar som avviker från den normala ordningen.

Resultat

Barnen försöker förstå varför en del barn går från förskoleklassen till första klass enligt ett annat schema än majoriteten. Barnen är mer intresserade av ovanliga övergångar och författaren ser det som ett tecken på att de försöker förstå hur saker och ting ”bör” gå till. Barnen ser det inte nödvändigtvis som något dåligt att en del barn går kvar längre i förskoleklassen. De äldre barnen får högre status i första klass, dessa har ofta gått om en klass och de andra barnen ser som något positivt.

De flesta barnen går från förskoleklassen till första klass enligt skolans tidsplan men några barn följer av olika skäl ett eget schema. Det kan bero på att de flyttar till en annan kommun eller att de ska börja i en internationell klass.

Design

Materialet består av fältanteckningar och intervjuer med barn och lärare som författaren samlade in under deltagande observation. När studien började gick alla barnen i förskoleklassen och när den tar slut går de flesta i första klass. I studien deltar 25 barn och deras lärare.

Referenser

Lago, L. (2016). Different transitions: Timetable failures in the transition to school. Children & Society, 1-10. DOI: 10.1111/chso.12176.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning