Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Författare
Fredriksson, K., Ekström, L., Hafsteinsdóttir, E., Bergman, E., Bergman, M., Engdahl, I., Sandberg, A., Lagerlöf, P., Tullgren, C.
År
2019

Syfte

Denna systematiska kunskapsöversikt samlar forskning som kan öka förskollärares förståelse för hur de kan stödja och stimulera barns sociala förmågor genom lek.

Översikten är avsedd att besvara följande frågor:

  • På vilka sätt stöder och stimulerar förskollärare barns sociala förmågor genom lek?
  • Vad kännetecknar förskollärares handlingar som genom lek stöttar och stimulerar barns sociala förmågor?

Resultat

Studierna beskriver ett antal handlingar som förskollärare utför för att stödja och stimulera barns sociala förmågor genom lek. Bland studierna finns exempel på lek som initieras av de vuxna eller barnen själva. Det är uppenbart att förskollärare i samtliga fall ansvarar för förutsättningarna och utövar ledarskap i relation till leken. Förskollärare har därför en viktig uppgift att utföra när de utövar ledarskap och medvetet beslutar sig för att stödja och stimulera barns sociala förmågor genom lek. Förskollärare kan göra detta på flera olika sätt. Översikten delar in förskollärarnas handlingar i studierna i tre kategorier: (1) regissera, (2) delta, (3) observera och reflektera. 

Design

Kunskapsöversikten är en syntes av 15 forskningsstudier som systematiskt valts ut av forskare efter omfattande litteratursökningar i nordiska och internationella databaser.  

Referenser

Fredriksson, K., Ekström, L., Hafsteinsdóttir, E., Bergman, E., Bergman, M., Engdahl, I., Sandberg, A., Lagerlöf, P. & Tullgren, C. (2019). “Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan”. Systematisk kunnskapsversikt. Skolforskningsinstitutet. 

Uppdragsgivare

Skolforskningsinstitutet, Sverige