De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage: sluttrapport fra prosjektet "Menn i natur- og friluftsbarnehager".

Författare
Lysklett, O. B.; Emilsen, K.
Källor
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.
År
2007

Syfte

Syftet med rapporten är att kartlägga vad som kännetecknar män som är anställda på naturförskolor, och att hitta positiva aspekter som kan leda till ökad rekrytering av män till förskolor. Studien undersöker vad som ligger till grund för mäns karriärval, vad män tänker om förskolans funktion i samhället och hur de ser sig själva som män i ett yrke som traditionellt ses som ett kvinnoyrke.

Resultat

Undersökningen visar att män på naturförskolor i högre grad än andra manliga pedagoger har gjort ett medvetet val att bli pedagoger. De anser att förskolan är en traditionellt kvinnlig miljö. Undersökningen pekar på att naturförskolan tillfredsställer männens behov av att vara i naturen, och att män på naturförskolor är motiverade och nöjda med sina jobb. Kvinnorna är också nöjda med att arbeta tillsammans med männen.

Design

Den kvantitativa delen innefattar 39 förskolerektorer, 154 anställda från 43 förskolor och 369 föräldrar från 43 förskolor. Den kvalitativa undersökningen omfattar en grupp män som är anställda på förskolor.

Referenser

Lysklett, O. B.; Emilsen, K. (2007). De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage: sluttrapport fra prosjektet "Menn i natur- og friluftsbarnehager". Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.

Emilsen, K.; Koch, B. (2010). "Men and Women in Outdoor Play--Changing the Concepts of Caring Findings from Norwegian and Austrian Research Projects". European Early Childhood Education Research Journal 18 (4), 543-553.

Uppdragsgivare

Information saknas