Fortellerglede og dokumentasjon; Trygge barn i trygt miljø: Tredje og avsluttende rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom skoler og barnehager på Hitra og Frøya 2007.

Författare
Kibsgaard, S.
Källor
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskoleutdanning.
År
2007

Syfte

Syftet med studien är att undersöka och utveckla berättandet som en del av praktiken i förskolan och skolan. Det handlar om ett utvecklingsarbete där förskola och skola samarbetar.

Resultat

Studien beskriver berättelsens roll i olika situationer med barn i olika åldrar, olika gruppsammansättningar och på olika förskolor/skolor samt under olika projektdelar i det överordnade projektet. Bland de viktigaste resultaten kan framhävas att projektdeltagarna – pedagogerna och lärarna – har fått nya kompetenser som rör berättande. Deltagarna har alltså lärt sig mycket om berättelsens roll i arbetet med barn, men även om hur man skapar och driver projekt.

Design

Studien är utformad som en attitydstudie. Studien rör berättelser som metod i förskolan och under de första skolåren. Det projekt som studien bygger på pågick från 2003 till 2007, med mellan 10 och 17 resursgrupper (varierande under projektets gång).

Referenser

Kibsgaard, S. (2007). Fortellerglede og dokumentasjon; Trygge barn i trygt miljø: Tredje og avsluttende rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom skoler og barnehager på Hitra og Frøya 2007. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskoleutdanning..

Uppdragsgivare

Information saknas