Hva kjennetegner menn i natur- og friluftsbarnehager, og hvorfor er det så mange menn i disse barnehagene?

Författare
Lysklett, O. B.; Emilsen
Källor
I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis (S.171-181). Oslo: Tapir Akademisk Forlag.
År
2007

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka vad som kännetecknar de män som arbetar på naturförskolor, och varför så många män arbetar på den här typen av förskolor.

Resultat

Bland undersökningens resultat kan framhävas att det finns några skillnader mellan männen på naturförskolor och de på vanliga förskolor vad gäller ålder, social position och utbildning. Männen på naturförskolor lägger stor vikt vid att de kan använda sitt naturintresse i arbetet. Den här gruppen män understryker också att arbetet är mer självständigt än motsvarande arbete på en vanlig förskola. Slutsatsen är att naturförskolor är ett bra sätt att främja rekryteringen av fler män till förskolan.

Design

Undersökningen omfattar datamaterial från frågeformulär som besvarats av 79 män som är anställda på natur- och friluftsförskolor, och 42 män som är anställda på förskolor utan särskild profil.

Referenser

Lysklett, O. B.; Emilsen, K. (2007). Hva kjennetegner menn i natur- og friluftsbarnehager, og hvorfor er det så mange menn i disse barnehagene? I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis (S.171-181). Oslo: Tapir Akademisk Forlag.

Uppdragsgivare

Information saknas