How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup.

Författare
Rydland, V.
Källor
Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.
År
2007

Syfte

Studien undersöker hur en turkisktalande flicka började uttrycka sin personlighet i en norskspråkig lekgrupp.

Resultat

Studien är utformad som en beskrivning via en fallstudie som bygger på observationer och videoinspelningar av en fFörfattaren beskriver att flickan under en lång observationsperiod allt oftare kommunicerar på det som kallas ”låtsasspråk”, och hon bara ger sin egen röst lite mer tyngd i relation till kamraternas röster i kommunikationen. Slutsatsen är att det behövs mer kunskap om betydelsen av samtal med kamraterna i relation till språkutvecklingen hos barn med ett annat modersmål än norska.licka under en vecka, över en period om tre år.

Design

Studien är utformad som en beskrivning via en fallstudie som bygger på observationer och videoinspelningar av en flicka under en vecka, över en period om tre år.

Referenser

Rydland, V. (2007). How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup: Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet i Norge