Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling Development in the United States, Australia, and Scandinavia.

Författare
Samuelsson, S.; Olson
R.; Wadsworth, S.; Corley
R.; DeFries, J.C.; Willcutt
E.; Hulslander, J.; Byrne, B.
Källor
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 20 (1-2), S. 51-75.
År
2007

Syfte

Studien är en tvärnationell och tvärspråklig tvillingstudie vars syfte är att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som har betydelse för små barns språk- och läsutveckling. Studien innefattar tvillingar på förskolor i Sverige, Norge, USA (Colorado) och Australien (Sydney-området).

Resultat

En jämförelse av genomsnittsvärden visade en signifikant lägre skriftspråklig kunskapsnivå på förskolenivå i Skandinavien, vilket stämmer överens med den relativt sett mindre omfattningen av gemensam läsning och bokstavsrelaterade aktiviteter på skandinaviska förskolor (där det även saknas fokus på skriftspråkliga kunskaper). OECD-rapporter visar att skandinaviska barn inte är sämre läsare när de blir äldre, vilket indikerar att det inte är av avgörande betydelse när i livet undervisningen sker.

Design

Studien är en tvärnationell och tvärspråklig tvillingstudie som innefattar en komparativ analys. Studiet innefattar 809 en- och tvåäggstvillingpar (där varje tvillingpar är av samma kön): 183 från Australien, 488 från USA och 138 från de skandinaviska länderna. Alla barn hade respektive nationalspråk som modersmål. 19 olika tester användes för att mäta barnens språk- och läsfärdigheter.

Referenser

Samuelsson, S.; Olson, R.; Wadsworth, S.; Corley, R.; DeFries, J.C.; Willcutt, E.; Hulslander, J.; Byrne, B. (2007). Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling Development in the United States, Australia, and Scandinavia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 20 (1-2), S. 51-75.

Uppdragsgivare

Information saknas