Barns plats och platser för barn.

Författare
Halldén, G.
Källor
I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Syfte

Studien undersöker förskolan som en ”plats” där omsorg är av stor betydelse för utvecklingen av mänskliga relationer. Termen ”plats” används som analytisk term för empiriska studier: frågor ställs om hur barn upplever att höra till, hur de skapar tillhörande till olika platser samt hur dessa platser avgränsas.

Resultat

Slutsatsen är att barn skapar ”platser”, och att dessa platser har betydelse för hur det enskilda barnet kan (inter-)agera. Platser är sociala och utgör därmed en del av vänskapskulturen, som i sin tur är en del av hela barnkulturen. Platserna på förskolan kan ses som något som skapar ordning, men det väsentliga är att alla aktörer bidrar till utvecklingen av den ordning och de symboler som hör till den specifika platsen.

Design

Undersökningen är en forskningssyntes.

Referenser

Halldén, G. (2007). Barns plats och platser för barn. I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet