En institutionaliserad barndom eller rum för relationer.

Författare
Halldén, G.
Källor
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Syfte

Syftet är att visa hur barnperspektivet kan öppna för möjligheten att sätta frågetecken vid begreppet institutionalisering. Studien behandlar bland annat hur termen ”institutionalisering” definieras i förskolan.

Resultat

Undersökningen visar att för att kunna avgöra om ett barn är institutionaliserat eller inte, måste man undersöka vad barnet egentligen gör på institutionen – först och främst med hjälp av etnografiska studier. Om man väljer att utgå från barnets perspektiv tvingas man ställa frågan om hur barn gör förskolan. Genom att förstå barndomen som institutionaliserad ignorerar man barnet som aktör i, och skapare av, förskolan.

Design

Undersökningen är en forskningssyntes.

Referenser

Halldén, G. (2007). En institutionaliserad barndom eller rum för relationer. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet