Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten.

Författare
Markström, A. M.
Källor
Stockholm: Studentlitteratur.
År
2007

Syfte

Studien undersöker hur förskolan kan förstås, och hur dess innehåll formas i praktiken. Studien fokuserar på hur barn, anställda och föräldrar via social praktik formar förskolan och realiserar det vi uppfattar som ”barndom”.

Resultat

Studien visar att olika praktiker på förskolan bidrar till att upprätthålla uppfattningar om vad och hur förskolan, barnen och till viss del även föräldrarna bör vara och hur de bör agera. Eftersom de olika aktörerna använder olika resurser, t.ex. när de kategoriserar och kommunicerar med barnen, produceras flera samtidiga sanningar som omvandlas till normaliteter. Som exempel påpekas att utvecklingssamtalen har såväl förhandlande som värderande och kategoriserande element och i praktiken fungerar som ett förhandlingsrum om normalisering av vad en bra förälder, en bra pedagog eller ett bra/snällt barn är och ska vara.

 

Design

Studien är etnografiskt och explorativt utformad. Undersökningen bygger på observationer och intervjuer med 20 barn, 27 föräldrar och 16 medarbetare på två offentliga förskolor.

Referenser

Markström, A. M. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. Stockholm: Studentlitteratur.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet