ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis).

Författare
Høgsbro, K.
Källor
Århus: MarselisborgCentret.
År
2007

Syfte

Syftet med undersökningen är att utvärdera olika typer av behandling för barn med autism, samt att utvärdera behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis) i jämförelse med andra typer av behandling av barn med diagnosen autism.

Resultat

Slutsatsen av undersökningen är att intervention med behandlingsmetoden ABA inte stöder barnens utveckling bättre än traditionella behandlingsmetoder för autistiska barn i Danmark. Icke desto mindre upplever föräldrarna till de barn som behandlas med ABA ett stöd som inte föreligger vid de traditionella behandlingsmetoderna.

Design

Undersökningen är utformad som en kvasiexperimentell fall-kontroll-effektstudie med två icke-randomiserade grupper.

Referenser

Høgsbro, K. (2007). ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis). Århus: MarselisborgCentret.

Uppdragsgivare

Finansdepartementet i Danmark, Satspuljen 2005