Menns yrkesidentitet i natur- og friluftbarnehager.

Författare
Emilsen, K.; Lysklett, O. B.
Källor
I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis 2006 (S. 61-70). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
År
2007

Syfte

Syftet är att undersöka mäns yrkesidentitet på förskolan. Studien undersöker orsakerna till att män väljer att arbeta på förskola, vad de tänker om förskolans funktion i samhället och hur de ser sig själva som män i ett yrke som traditionellt ses som ett kvinnoyrke.

Resultat

Andelen manliga anställda på natur- och friluftsförskolor är större än på förskolor utan särskild profil, och undersökningen visar att männen på naturförskolor i högre grad har gjort ett medvetet val att arbeta som pedagoger. Männen anser att förskolan är en traditionellt kvinnlig miljö med låg status och lågavlönade anställda.

Design

Den kvantitativa delen av undersökningen omfattar 79 män som är anställda på natur- och friluftsförskolor, och 42 män som är anställda på förskolor utan särskild profil. Dessutom har kvalitativa studier genomförts, i form av intervjuer med 10 män som arbetar på natur- och friluftsförskolor.

Referenser

Emilsen, K.; Lysklett, O. B. (2007). Menns yrkesidentitet i natur- og friluftbarnehager. I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis 2006 (S. 61-70). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Uppdragsgivare

Information saknas