”Long-run benefits from universal high-quality preschooling”.

Författare
Bauchmüller, R.
Gørtz, M.
Rasmussen, A.
Källor
Early Childhood Research Quarterly, 29, 457-470.
År
2014

Syfte

Studien undersöker vilken betydelse förskolans kvalitet har för barnens betyg i danska när de går ut grundskolan, och vilka kvalitetskriterier det är som har störst betydelse.

Resultat

Tre av de fem kvalitetsmåtten har ett säkerställt samband med bättre resultat på grundskolans avgångsprov i danska. Det är hög personaltäthet, större andel manliga förskollärare och större andel personal med pedagogisk utbildning.

Pojkar har större behov av hög kvalitet på förskolan än flickor. Barn ur etniska minoriteter har större nytta av låg personalomsättning än genomsnittet. Sambandet är ganska svagt för alla tre måtten.

Design

Materialet är registerdata från Danmarks statistik för 30 444 barn som gick ut nian 2008 och gick på förskola 1998. Barnen var i genomsnitt 6,1 år 1998 och 15–16 år 2008. Materialet innehåller uppgifter om barnens och föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och etnicitet och förskolans kvalitet.

 

Förskolans kvalitet mäts som

  • personaltäthet (antalet förskollärare per barn)
  • andelen manliga förskollärare
  • andelen personal med pedagogisk utbildning
  • andelen personal med annan etnisk bakgrund är dansk
  • personalomsättning (andelen personal som arbetade både 1997 och 1998).

 

Materialet tolkades med hjälp av regressionsanalys.

Referenser

Bauchmüller, R., Gørtz, M. & Rasmussen, A. (2014). ”Long-run benefits from universal high-quality preschooling”. Early Childhood Research Quarterly, 29, 457-470.

Uppdragsgivare

Center for Strategic Research in Education and Competence Building.