“The dramaturgy and didactics of computer gaming. A study of a medium in the educational context of kindergartens”.

Författare
Vangsnes, V.
Källor
Dissertation for the degree philosophiae doctor. Norway: University of Bergen.
År
2014

Syfte

Studien undersöker lärspel, införandet av lärspel på norska förskolor och hur spelen används där. Tre frågor vill studien besvara:

  1. Hur är lärspelen utformade för att fungera i förskolor?
  2. Hur använder barnen och personalen spelen?
  3. Vad lär sig barnen av spelen?

 

Avhandlingen består av tre artiklar. Den första formulerar teoretiska begrepp för att beskriva spelens dramaturgi och de två andra undersöker pedagogiska utmaningar och personalens roller i användningen av spel på förskolan.

Resultat

Den första artikeln formulerar ett teoretiskt perspektiv på lärspel. Författaren visar hur en dramaturgisk ansats kan göra att man får syn på det interaktiva och rollen som både deltagare och publik i spelet. Resultaten har inte så mycket koppling till förskolan.

 

Den andra artikeln visar hur användningen av lärspel följer två sorters dramaturgi: spelets interaktiva dramaturgi som den visar sig i spelsituationen, och en didaktisk dramaturgi som förskollärarna försöker skapa. De två dramaturgierna kommer i konflikt i förskolans lärandemiljö. Problem för förskollärarna är att de ibland kan spelen dåligt och spelets sätt att bjuda in till interaktion.

 

Den tredje artikeln undersöker de roller som personalen tar i förhållande till spelet. En roll är ingripande där den vuxnas inblandning med exempelvis instruktioner stör barnens spelande. En annan roll är distanserad, där den vuxna inte pratar med barnen när de spelar men exempelvis sätter upp ramarna för spelet. En tredje roll är den stöttande vuxna som låter barnens spelande och deras frågor styra inblandningen. I den rollen finns störst möjligheter att lära barnen något i samband med spelandet.

Design

Studien är en teoretisk utredning av spelens dramaturgi i förhållande till förskolans miljö och en undersökning av hur spelen används på förskolan. Materialet är 15 timmars videoobservationer av 4–5-åriga barn som spelar och kommunikationen och samarbetet mellan barnen och personalen. Dessutom finns intervjuer med åtta förskollärare från fyra förskolor.

 

Analyserna är baserade på begrepp om dramaturgi. I den tredje artikeln använder författaren också didaktiska perspektiv formulerade av Vygotskij och Bakhtin. Dessutom refererar man till studier om barn och medier.

Referenser

Vangsnes, V. (2014). “The dramaturgy and didactics of computer gaming. A study of a medium in the educational context of kindergartens”. Dissertation for the degree philosophiae doctor. Norway: University of Bergen.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd.