”Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold”.

Författare
Lafton, T.
Källor
I: Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M. (red.): Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. 102-119.
År
2014

Syfte

Syftet med studien är att visa hur användningen av en surfplatta ger barn och vuxna möjlighet att möta situationer i det pedagogiska arbetet som kräver eftertanke.

Resultat

I episoden har två barn en konflikt som förskolläraren oavsiktligt filmar och sedan visar för barnen på en surfplatta. Det ena barnet ber den vuxna att radera filmen och det tvingar förskolläraren att fundera över förhållandet mellan surfplattan, barnen och de vuxna.

 

Studien visar att händelsen kräver etiska överväganden av förskollärarna där de avgör om man ska filma barnen utan att de vet om det, och vilka överenskommelser man kan ingå med barnen. Dessa överväganden påverkar hur man arbetar, och i den konkreta situationen låter förskollärarna barnet bestämma och avgöra vilka avsnitt i filmen man ska radera.

Design

Materialet är en episod där en förskola använde en surfplatta. Episoden är ett utdrag ur ett material som samlades in på två förskolor under fem månader med hjälp av deltagarobservationer. Förutom observationerna finns samtal med barnen och personalen, och filmer från vissa tillfällen som visar hur barnen och de vuxna använder surfplattan.

 

Episoden analyseras med hjälp av en nätverkskarta där relationerna och samspelet mellan barnen och förskollärarna undersöks med utgångspunkt från handlingarna, syftet med handlingarna och värderingen som ligger bakom handlingen.

Referenser

Lafton, T. (2014). ”Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold”. I: Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M. (red.): Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. 102-119.

Uppdragsgivare

Information saknas