Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction.

Författare
Lange, T.
Meaney, T. Riesbeck
Wernberg, A.
Källor
I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.
År
2014

Syfte

Studien belyser hur en förskollärare väcker barnens matematiska nyfikenhet genom lek. Leken ses som grunden för barns lärande eftersom leken kan skapa nyfikenhet inför kunskap samtidigt som barnet har roligt. Studien vill visa hur det kan gå till i praktiken.

Resultat

Förskolläraren lyckas utveckla leken och samtidigt skapa ett rum för lärande där flera matematiska principer används. Metoden är att lyssna noga på barnen och ställa frågor som både utvecklar leken och väcker nyfikenhet på matematik.

 

Sammanhanget i leken håller barnen engagerade men det sätter också gränser för hur långt förskolläraren kan gå i matematikundervisningen. Blir det för mycket matematik tappar leken fart och barnen förlorar intresset.

 

 

Design

Studien är genomförd på en privat förskola i en storstad i södra Sverige. Flera barngrupper filmades under flera dagar. Studien är inriktad på en episod med styrd lek som utvecklar sig till lärande i matematik. Episoderna med styrd lek analyseras med olika begrepp som ska visa hur den utvalda episoden utvecklar sig till lärande av matematiska principer, trots att det inte var det ursprungliga målet med leken.

 

I den utvalda episoden deltar tre barn och en förskollärare, barnen har fått några glas att leka med. Planen var att sätta färgat papper på glasen så att de skulle kunna användas som ljuslyktor. Men det uppstod en dialog om glasens form och storlek, där barnen på olika sätt delar upp glasen efter form och storlek. Dessutom diskuterar man antalet glas och hur många det blir per barn. Flera matematiska principer kom alltså till användning utan att det var planerat.

Referenser

Lange, T., Meaney, T. Riesbeck, E. & Wernberg, A. (2014). “Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction”. I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.

Uppdragsgivare

Information saknas