Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices.

Författare
Pettersson, K.E.
Källor
International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur personalen och barnen använder datorer, fotografier och klistermärken när barnen ska vara med och dokumentera verksamheten.

 

Resultat

Det uppstår ett invecklat samspel mellan barnen och förskollärarna under dokumentationen och man har olika uppfattning om hur klistermärkena och fotografierna ska användas. Förskollärarna använder klistermärken i olika färger för att markera vilka läroplansmål man har betat av i en aktivitet, och barnen använder klistermärkena för att utsmycka dokumenten och vill gärna använda flera färger. Märkena får en viktig roll i aktiviteten. En slutsats är att förskolan behöver fundera på vilka material man ska använda i dokumentationen.

Design

Materialet består av filmer där man arbetar med dokumentationen. Filmerna kommer från två avdelningar på en förskola som valdes för att man arbetar med att barnen ska vara med och dokumentera.

Referenser

Pettersson, K.E. (2015). Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices. International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.

Uppdragsgivare

Studien fick stöd av Vetenskapsrådet.