Catching the moments – coteaching to stimulate science in the preschool context.

Författare
Nilsson, P.
Källor
Asia-Pacific Journal of Teacher Education 43(4), 296-308.
År
2015

Syfte

Studien presenterar ett fortbildningsprojekt för att öka förskollärarnas kunskaper om naturvetenskap, förbättra deras självförtroende för att arbeta med naturvetenskap med barnen och lära dem att använda naturvetenskapliga aktiviteter på förskolan. Som en del i projektet samarbetade förskollärarna om att planera och genomföra aktiviteterna och diskuterade sedan aktiviteterna. Studien undersöker hur förskollärarnas inställning till naturvetenskap förändrades av samarbetet.

Resultat

Förskollärarnas samarbete i grupperna var avgörande för projektets förlopp och för hur de arbetade med naturvetenskap i förskolan. Samarbetet gjorde att de fick en gemensam syn på arbetet med att lära barnen på förskolan naturvetenskap.

Tre viktiga faktorer gjorde att förskollärarna utvecklade sin pedagogiska förmåga genom fortbildningen. En var att de stärkte sitt självförtroende för att arbeta med naturvetenskap, de fann att de inte behövde kunna svaren på barnens alla frågor själva utan att de tillsammans med kollegerna och barnen kunde komma fram till bra svar och lösningar. Genom att diskutera med kollegerna blev de säkrare i arbetet med naturvetenskap och mer entusiastiska inför att ge sig i kast med aktiviteterna.

En annan faktor var att förskollärarna tog gemensamt ansvar för aktiviteterna och då kom på nya sätt att hantera naturvetenskap på i förskolan. Genom att dela erfarenheter inspirerade de varandra till att tänka nytt och bygga vidare på kollegernas och barnens idéer.

Fortbildningen gjorde också att förskollärarna blev mer medvetna om sin kommunikation med barnen och varandra. De upptäckte att de kunde lära både barnen och sig själva naturvetenskap genom att dra in barnen och kollegerna i naturvetenskapliga diskussioner.

Design

Materialet består av inspelade seminarier och gruppintervjuer med förskollärarna. Nio förskollärare från tre förskolor deltog i fortbildningen, tre från varje förskola. Projektet pågick i ett år och bestod av seminarier, föredrag, praktiska aktiviteter och diskussioner där förskollärarna i grupper analyserade naturvetenskapliga aktiviteter som de hade genomfört på förskolan. Förskollärarna samarbetade också i tre grupper för att planera och genomföra aktiviteter.

Referenser

Nilsson, P. (2015). Catching the moments – coteaching to stimulate science in the preschool context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 43(4), 296-308.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift