Preeschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice.

Författare
Masoumi, D.
Källor
Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur informations- och kommunikationsteknik används i förskolans arbete. Undersökningen gäller huvudsakligen maskiner.

Resultat

Undersökningen finner fem sätt att förhålla sig till och använda informations- och kommunikationsteknik hos pedagogerna: att förbättra de pedagogiska riktlinjerna och metoderna, att förbättra barnens språkliga förmåga och inkludera nyanlända barn, att sysselsätta barn, att informera om och dokumentera förskolans arbete, att informations- och kommunikationsteknik inte är något viktigt i förskolans verksamhet.

 

Design

Materialet består av deltagande observationer av 4–5-åriga barn under 15 besök på 4–8 timmar under tre veckor i svenska förskolor. Förskolorna varierade i pedagogisk inriktning, resurser och storlek. Dessutom finns fotografier och intervjuer med förskollärare. Materialet analyserades utifrån handlingar: förskollärarnas agerande, nyckelinsatser vid användningen av apparater, teknikförberedande instruktioner. Materialet kodades och delades in i fem teman.

Referenser

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift